Den bærende idé og min tanke med comfort·zone er at finde enkle, effektive og velgørende veje til at have det godt og være sige selv. Gennem individuelle behandlinger, træning og udviklingsarbejde, vil du kunne skabe større overskud og trivsel til hverdagen. Ikke blot fysisk og mentalt overskud, men også den slags der kommer af at hvile i sig selv, at føle sig centreret og nærværende… tilstede i nuet.

En filosofi om velvære
Jeg har altid været fascineret af massagens enestående evne til at frigøre kroppens og psykens spændinger, for herigennem at træde ind i ens indre rum af Væren, hvor den afslappede tilstand af indre ro, stilhed, kraft og dyb centrering kan opleves.
I mit arbejde kombinerer jeg teknikker fra en bred vifte af massagetraditioner med udgangspunkt i den hawaiianske lomi lomi massage, for at finde en behandlingsform der passer til den enkelte klients behov.

For god massage er ikke blot en særdeles behangelig genvej til at skabe indre balance og overskud i krop og psyke, men også en måde at finde ind til dét sted i vores indre Væren, hvor vi er mest rolige, centrerede og i kontakt med alle de ressourcer og den store kraft der flyder ubetinget herfra.

Og netop dét: at skabe pusterum, frirum og hjerterum – mener jeg er en af massagens fornemmeste funktioner.